بله پرسپولیس درشرایطی قهرمان شدکه همه ی حمایت ها ودست ها به سوی اوبود وهمه ی شرایط به نفع او.به نظرمن قهرمانی لایق گسترش فولادتبریزبود.توجه کنید:تماشاگران حامی پرسپولیس-دروازه بان اول گسترش فولادمصدوم-دروازه بان دوم گسترش فولاداخراج-یک بازیکن جایگزین دروازه بان دوم-ده نفره شدن گسترش فولادو... تمامی این عوامل سبب شدکه تیم پرسپولیس قهرمان شود.من قصدتوهین ندارم حقیقت رابایدگفت.  

گسترش فولاد

این به کنارپخش زنده ی بازی عملا تبعیض درفوتبال رابه رخ کشید.تمام وقت تماشاگران پرسپولیس نشان داده می شدند.سهم تماشاگران گسترش فولادتبریزازپخش زنده فقط یک باربودکه ان هم موقع گل زدن رسول خطیبی ماچهره ی ان ها را دیدیم.ان قدرهم تبعیض ان هم دررسانه ی ملی ؟تاکی؟تیم پرسپولیس حضورتماشاگران خودرامدیون تماشاگران  تراکتورسازی است اماهمیشه تماشاگران اذربایجانی درپخش زنده موردتبعبض بوده اند.

به هرحال قهرمانی مبارک پرسپولیس وافرین به غیرت گسترش فولادی ها که واقعا مردانه بازی کردندونشان دادند که واقعا اذربایجانی اند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()