ژیمناستیک ازسال های دور تقریبا وجود داشته است. ان همچنان به عنوان رویدادبسیار دوست داشتنی دربازی های المپیک تابستانی درسراسرجهان برای میلیون ها بیننده ازتلویزیون پخش می شود.درسطح محلی هم ژیمناستیک موردعلاقه است.سالن های ژیمناستیک با امکانات زیادی درسراسرکشوربرای کودکان وبزرگسالان وجوددارد. چه ان یک کلاس مبتدی است و چه اموزش های رقابتی.شروع می شود درسن جوانی .ژیمناستیک تاثیرات مثبتی برروی رشد کودکان می گذارد

 

 

ژیمناستیک به بچه ها کمک میکند که فعال وتندرست باشند.اجتماعی شدن بیشترشده است وبیشتربرروی تلویزیون وکامپیوترها تمرکزداردامابسیارمهم است که فرزندانمان روی فرم وسلامت نگه داریم.عادات زندگی طولانی برسن جوانی توسعه یافته است.اگرمادرگیرکنیم فرزندانمان رادرحرکت اطراف و درتمرین ان ها این مفهوم راباخودشان سراسرزندگی حمل خواهند کرد.برخی ازنفع های سلامتی که یک بچه ازشرکت درکلاس های ژیمناتیک می برد هستند...

  ژیمناستیک

 

توسعه ی تراکم استخوانی

 

افزایش رشدعضله

 

کاهش فشارخون و کلسترول

 

افزایش انعطاف پذیری¸ هماهنگی وقدرت

 

کلاس های  ژیمناستیک کودکان همچنین ساختارونظم وانظباط را به زندگی روزمره ی کودکان اضافه میکنند.

 

داشتن حس کنترل ونظم مهم است بنابراین باعث میشود کودکان مرزهای خودشان رابشناسند.کودکان شروع به این تفکرمی کنند که اسمان محدوداست .البته دربرخی از موارداین گونه تصورات می تواندخوب باشد٬ درموارددیگرنیازاست که کم باشد.ژیمناستیک کمک می کند که بچه ها درست را از اشتباه بدانند.انها یادمی گیرند چگونه به ترتیب خودراحاضرکنندووفق  دهند                                                                       

تعداد کمی ازمزایای سازمانی شدن ونظم هستند...                                                                

 

یادگیری به گروهی وچگونه رسیدن به اهداف

گسترش دادن کارسخت اخلاقی

ادامه به چالش های خودشان

مسئول شدن به کارهای خودشان

کسب احساس استقلال

دیگرتجربه ی یادگیری ژیمناستیک رشد و توسعه ی اجتماعی است.اگرچه اجتماعی شدن با ایمیل واینترنت وپیغام فوری  پیشرمت کرده است اما گاهی اوقات بچه ها نیاز به دیدارحضوری و چهره به چهره دارند.

 

مزایای اجتماعی شدن کودکاندر کلاس ها ی ژیمناستیک توسط...

 

ملاقات دوستان جدید

افزایش اعتماد به نفس واشراف به اطراف

اجازه به انها احساس امنیت داشتن برای انجام دادن برای مردم

ایجاد یک محیط تیم سازی   gymnast                                                                                                   

دیگرتجربه ی یادگیری ژیمناستیک رشد و توسعه ی اجتماعی است.اگرچه اجتماعی شدن با ایمیل واینترنت وپیغام فوری  پیشرمت کرده است اما گاهی اوقات بچه ها نیاز به دیدارحضوری و چهره به چهره دارند.

 

مزایای اجتماعی شدن کودکاندر کلاس ها ی ژیمناستیک توسط...

 

ملاقات دوستان جدید

افزایش اعتماد به نفس واشراف به اطراف

اجازه به انها احساس امنیت داشتن برای انجام دادن برای مردم

ایجاد یک محیط تیم سازی                                                                                                      

ترجمه شده توسط  حسین طوبی

برگرفته ازسایت :www.ezinearticles.com

نوشته شده در تاریخ جمعه 31 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()