شمادرمنزلتان بیشترازچه لوازمی استفاده می کنید؟لوازم ورزشی یاارایشی؟

متاسفانه بیشترماهابه وسایل ارایشی بیشتراهمیت می دهیم تاوسایل ورزشی حال این که وسایل ورزشی بیشتربه دردمان می خوردتاوسایل ارایشی.جوانان ماهمه اکثرشان درشناخت انواع اقسام مدل های مو وارایشی ومدل لباس متخصص اندودراستفاده وشناخت انواع ادکلن وعطرجدیددرحددکتراتخصص دارند.اما

درورزش کردن وتوجه به امرورزش وتندرستی واستفاده ازلوازم ورزشی رفوزه اند.اماهمه ی مابایدبدانیم که انچه به نفع ماست تندرستی است نه فشن کردن مو.هیچ کس بانداشتن اخرین مدل ارایشی نمرده است اما عدم توجه به سلامتی وتندرستی عواقب بدی رابرای همه به دنبال دارد.البته این راهم بایدگفت که خودفعالیت بدنی باعث زیبایی بدن انسان شده وبه خودی خود درجذب دیگران به سویمان نقش مهمی دارد.داشتن بدنی سالم وزیبا باعث اعتمادبه نفس،شادابی وشیرینی زندگی می شود.

پس هیچ وقت استفاده ازلوازم ورزشی را درزندگی مان فراموش ونکنیم.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()