متاسفانه امروزه بیشتراوقات فراغت کودکان ما بابازی های رایانه ای پرمی شود.امااوقات فراغت قدیمی هادردوران کودکی شان بابازی های فیزیکی وبومی پرمی شد.

اما نکته ی قابل توجه این است که ارمغان بازی های رایانه ای چیست؟ 

چیزی نیست جزضعف چشمان کودک،ضعف عصبی،عدم تحرک بدنی،پیدایش ناهنجاری دربدن کودک مثل ناهنجاری سربه جلو و...

اما ارمغان بازی فیزیکی وبومی چیست؟ تندرستی کودک،شادابی،انرژی مثبت،اجتماعی شدن،اعتمادبه نفس،بالارفتن قوای بدنی،تخلیه ی انرژی اضافی

پدران ومادران فرزندان خودرابااشنا ساختن فرزندشان بایازی های بومی می توانندازتیاه شدن فرزندشان درپشت رایانه جلوگیری کنند.درمدارس نیزمعلمان تربیت بدنی می توانندنقش مهمی رادراین موضوع ایفاکنند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()