همه ی ماازحضوردرورزشگاه ها هدفی را دنبال می کنیم،شادی،هیجان،تخلیه ی خستگی یک هفته کار،حمایت ازتیم موردعلاقه و... حاشیه ی مسابقه ی فولادگسترتبریزوپرسپولیس سبب شدکه اشاره ای به این مطلب داشته باشم.حمله به علی دایی وشعارعلیه اوکاریک تماشاگرنیست

تماشاگرها 

بلکه کارعده ای است که اصلا فرق جنگ با مسابقه رانمی دانند.اماهمه ی تماشاگرنماهابدانندکه باچنین کاری باابروی تیم خودوشهرخودبازی میکنند.حمله به علی دایی کسی که سالیان سال برای فوتبال مازحمت کشیده ودردنیای فوتبال ایران رابااومی شناستدکاربسیارناپسندی بودومن هم به نوبت خودان رامحکوم می کنم.امااین وسط باابروی مردم شریف اذربایجان بازی شد.ابرووشهرتی  که ان هاطی بازی های تراکتورسازی کسب کرده بودندزیرسوال رفت.

شایدعده ای حسودکاری کردندکه درخشندگی مردم اذربایجان درورزشگاه هازیرسوال برودولی دلیل این کارهرچه که باشدکاری است ناپسند.تمامی افرادمقصردراین کاربایدازعلی دایی عذرخواهی کنند.

امااین وسط مامورین انتظامی وافرادمسئول زیرسوال می روندکه چقدرراحت یک فردمی تواندبه راحتی به یک مربی حمله کند.

توهین به تیم ها کاری جدیدنیست بازی مس کرمان وتراکتورسازی به همه نشان دادکه چگونه تماشاگران مسی به تراکتوری ها توهین نژادی کردندوحتی صداوسیمای کرمان صدای تماشاگران راهم قطع نکرد!واین حوادث بازهم تکرارخواهدشد.

بایدبدانیم برای حضوردرورزشگاه چندجیزراباخودبه همراه داشته باشیم:ظرفیت-احترام-شخصیت-منطق

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()