واقعا خوش به حال تراکتورسازی تیمی که این همه طرفداردارد.طرفداران این تیم کاری کردندکه کم ترطرفدارانی می کنند.مثلاحضوران ها درورزشگاه ازادی که تعدادشان ازتعدادطرفداران تیم های پرطرفداری مثل پرسپولیس واستقلال زیاذبودشاهکاراست.واقعاتراکتورسازی بایدقدراین طرفداران رابداند.طرفدارانی که بعدازهربازی 5تا10دقیقه تیم شان راتشویق می کنند.

tractor

بعدازهرباخت ازمدیرومربی وبازیکنان حمایت می کنندوظرفیت باخت دارندوتوهین درکارشان نیست.مثل بعضی ازطرفداران نیستندکه تایک گل خوردندبیافتندبه جان مدیرعامل وسرمربی وبازیکن وهرفحشی که دردنیا وجودداردنثاران ها کنند.تماشاگران تراکتورسازی واقعا ستودنی اند.افرین برمردم غیوراذربایجان که این گونه فرهنگ زیبای تماشاگری رابه نمایش می گذارند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()