به نام پروردگارزیبایی ها

 

این روزها تمامی ما شاهد پایان یافتن لیگ برترفوتبال هستیم .تیم سپاهان قهرمان لیگ وتیم های دیگرشاهدقهرمانی این تیم بودند.

اما برنامه ی 90 چه کرد؟ 

90

 

برنامه ی 90جزوسه برنامه ی پربیننده ی تلویزیونی کشورماست.قبول اماخودبرنامه ی 90گاهی اوقات عدالت ورزشی یادش می رود.90دیگران برنامه چندسال پیش نیست که همه ی مابه سازندگان ان افرین می گفتیم.

برنامه ی 90تبدیل شده به برنامه ی اقتصادی وسیاسی.ازان حیث اقتصادی است که تمامی سوالات بخش پیامک ان فقط سعی درجذب پیامک داردمثلا کدام شخص محبوب است یا کدام تیم و...  درحالی که به جای ان می توان ازسوالاتی سازنده ودرخوراینده ی فوتبال استفاده کرد.

90ازان جهت سیاسی است که اعتقادات خودرابرقشرفوتبال تحمیل می کند. تیمی رافوق العاده وتیمی رامنفور.هرمربی از90 انتقادمی کندچهره اش خیلی زوددراین برنامه منفورمی شود.

چیزی که من می خواهم بگویم این است که حتی خود90هم گاهی بی عدالت است .نمونه ی ان مسابقه ی پیامک پرطرفدارترین تیم ایران بودکه همه شاهدظلم بزرگی به طرفداران تراکتورسازی بودندیامحدودنشان دادن طرفدارن تراکتورسازی ازطریق گزارشات تصویری ونمونه های دیگر که دربحث نمی گنجد.امیدوارم درلیگ اینده 90همانی باشدکه بود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()